ANBI Status

Naam: Stichting Grafisch Museum Groningen
Ook bekend als: GRID Grafisch Museum Groningen

Postadres: Sint Jansstraat 2, 9712 JN Groningen

RSIN: 72.41.161

Bestuur en medewerkers

GRID heeft een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

Mevr. B.A. Ekamper (voorzitter)

Dhr. G. Klaas (interim secretaris)

Dhr. H. Klomp (penningmeester)

Dhr. F. Wamsteker (lid)

Directeur: Mevr. F.E. Oosterhof, bezoldigd

Coördinator vrijwilligers: Mevr. A. de Haan, bezoldigd

De overige werkzaamheden in het museum worden door vrijwilligers uitgevoerd (circa 65 personen).

 

Beleidsplan 2015

GRID Grafisch Museum is in 2015 begonnen aan een transitieproces en in oktober van datzelfde jaar verhuisd naar een nieuwe locatie. De missie, visie en doelen van het nieuwe museum en de activiteiten in het openingsjaar (2016) staan omschreven in het Projectplan nieuw museum.

Projectplan nieuw museum definitief

Financiële verantwoording

Stichting Grafisch Museum Groningen is in januari 2008 opgericht.

Klik hier voor Jaarrekening 2014