ANBI Status

Naam: Stichting Grafisch Museum Groningen
Ook bekend als: GRID Grafisch Museum Groningen

Postadres: Sint Jansstraat 2, 9712 JN Groningen

RSIN: 72.41.161

Bestuur en medewerkers

GRID heeft een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

Mevr. B.A. Ekamper (voorzitter)

Dhr. G. Klaas (secretaris a.i.)

Dhr. H. Klomp (penningmeester)

Dhr. F. Wamsteker (lid)

Directeur: Mevr. F.E. Oosterhof, bezoldigd

Coördinator vrijwilligers: Mevr. A. de Haan, bezoldigd

De overige werkzaamheden in het museum worden door vrijwilligers uitgevoerd (circa 65 personen).

Profiel bestuur GRID

Het bestuur van GRID zoekt versterking. Herkent u zich in ons profiel en heeft u de ambitie ons museum verder te brengen? Dan komen we graag met u in contact. We geven de voorkeur aan iemand met ervaring in de fondsenwerving en/of in de wereld van sociale media. U kunt een mail sturen naar directeur Fronique Oosterhof: [email protected]

 

 

Beleidsplannen

GRID Grafisch Museum is in 2015 begonnen aan een transitieproces en in oktober van datzelfde jaar verhuisd naar een nieuwe locatie. De missie, visie en doelen van het nieuwe museum en de activiteiten in het openingsjaar (2016) staan omschreven in het Projectplan nieuw museum.

Projectplan nieuw museum definitief

Jaarplan 2017

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording

Stichting Grafisch Museum Groningen is in januari 2008 opgericht.

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016