ANBI Status

Naam: Stichting Grafisch Museum Groningen
Ook bekend als: GRID Grafisch Museum Groningen

Postadres: Sint Jansstraat 2, 9712 JN Groningen

RSIN: 72.41.161

Bestuur en medewerkers

GRID heeft een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

Mevr. B.A. Ekamper (voorzitter)

Dhr. G. Klaas (secretaris a.i.)

Dhr. H. Klomp (penningmeester)

Dhr. F. Wamsteker (lid)

Directeur: Mevr. F.E. Oosterhof, bezoldigd

Coördinator vrijwilligers: Mevr. A. de Haan, bezoldigd

De overige werkzaamheden in het museum worden door vrijwilligers uitgevoerd (circa 65 personen).

Profiel bestuur GRID

Beleidsplannen

GRID Grafisch Museum is in 2015 begonnen aan een transitieproces en in oktober van datzelfde jaar verhuisd naar een nieuwe locatie. De missie, visie en doelen van het nieuwe museum en de activiteiten in het openingsjaar (2016) staan omschreven in het Projectplan nieuw museum.

Jaarplan 2019

Jaarplan 2018

Jaarplan 2017

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Financiële verantwoording

Stichting Grafisch Museum Groningen is in januari 2008 opgericht.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015