ANBI Status

Naam: Stichting Grafisch Museum Groningen
Ook bekend als: GRID Grafisch Museum Groningen

Postadres: Westerse drift 5, 9752 LA Haren

RSIN: 72.41.161

GRID standaardformulier ANBI

Bestuur en medewerkers

GRID heeft een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

Mevr. B.A. Ekamper (voorzitter)

Dhr. G.F.J.M. Klaas (secretaris)

Dhr. H. Klomp (penningmeester)

Dhr. R. de Boer (lid)

Mevr. A. de Groot (lid)

Dhr. H. Hofstra (lid)

Dhr. F. Wamsteker (lid)

 

Directeur: Mevr. F.E. Oosterhof, bezoldigd

Coördinator vrijwilligers en educatie: Mevr. E. Klungel, bezoldigd

Collectiemedewerker: Mevr, M. Sennema, bezoldigd

De overige werkzaamheden in het museum worden door vrijwilligers uitgevoerd (circa 60 personen).

Profiel bestuur GRID

Beleidsplannen

GRID Grafisch Museum heeft onlangs het strategisch beleid voor de komende vijf jaar vastgesteld. Hierin staan de missie, visie en de doelen voor de jaren 2020-2024 geformuleerd.

Strategisch Beleidsplan 2020-2024

Jaarplan 2020

Jaarplan 2019

Jaarplan 2018

Jaarplan 2017

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Bestuurlijk jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Financiële verantwoording

Stichting Grafisch Museum Groningen is in januari 2008 opgericht. Vanaf 2019 zijn de jaarrekeningen opgenomen in de jaarverslagen.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015