Gecoverd: 40 jaar Noorderbreedte.

Van 30 januari tot en met 3 april 2016

Noorderbreedte bestaat in 2016 veertig jaar. Het eigenzinnige tijdschrift  over landschap en leefomgeving in Noord-Nederland opent dit jubileumjaar met een tentoonstelling in GRID. Noorderbreedte heeft in de afgelopen vier decennia een eerbiedwaardige traditie opgebouwd op het gebied van grafische vormgeving. Ruim twintig grafisch ontwerpers, fotografen en kunstenaars bepaalden het beeld van Noorderbreedte; een traditie die de komende jaren wordt voortgezet. ‘Gecoverd: 40 jaar Noorderbreedte’ geeft een overzicht van alle 226 covers van het tijdschrift. Van begin tot eind, van Han Jansen tot de huidige vormgever BW H Ontwerpers. Verschillende vormgevers is gevraagd ander werk aan te leveren, waarmee ze overeenkomsten, of juist variëteit in hun werk kunnen laten zien.

Vrijheid en variëteit

Voor de eerste omslagen werden schilderijen van Han Jansen gebruikt. Daarna werd eens in de paar jaar een andere grafisch ontwerper gevraagd om de omslagen van het tijdschrift vorm te geven. Zij kregen van Noorderbreedte grote vrijheid in het uitvoeren van de opdracht. Grafisch ontwerper en typograaf Wim Crouwel: ‘Wat ik (…) goed vind is dat je de ontwerpers carte blanche geeft. Dat maakt dat je dubbel nerveus wordt. Zo’n opdracht is veel spannender.’

Omdat de vormgevers ieder hun eigen techniek toepasten, leverde dat een grote variëteit aan covers op: de ene ontwerper richtte zich op fotografie, de ander benadrukte het grafische aspect. Zo stonden op de omslagen van Max Kisman portretten van niet in Nederland geboren, maar wel in Nederland wonende en Nederlands sprekende mensen. En Irma Boom drukte Noord-Nederland uit in gekleurde stippen en strepen. Sommige vormgevers wilden welbewust een nieuwe identiteit aan het tijdschrift geven, anderen dachten na over de samenhang van de covers als serie.

Irma Boom

Marten Jongema