Ode aan de lino. Tentoonstelling en Lino Battle voor jongeren.

Van 8 november tot en met 2 december 2018

Gutsen, inkten, rollen. De drie stappen voor het maken van een linosnede. Het klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het beslist niet. Hele fijne lijntjes en vlakjes kun je bijvoorbeeld makkelijk tekenen met een pen, maar probeer dit maar eens uit te snijden met een guts. Daarnaast ontstaat bij het afdrukken het spiegelbeeld van het oorspronkelijke ontwerp. Uiteindelijk resulteert dit in verrassende kunstwerken met een (letterlijk) diepe gelaagdheid. In de expositie ‘Ode aan de Lino’ besteden we in het kader van ‘100 jaar De Ploeg’ aandacht aan de linografie als grafische kunstvorm.  

Jan Gerrit Jordens, Ploeglid van het eerste uur, was tekenleraar aan de Rijks HBS en later aan de gemeentelijke HBS in de stad. Als pionier in het tekenonderwijs introduceerde hij daar de linosnede en de vrije expressie. Hoe is het, 100 jaar later, gesteld met de grafische technieken in het kunstonderwijs op (VO) scholen anno nu?

LinoBattle
De Forbo Jong Talent Prijs is een wedstrijd voor jongeren en scholieren en bestaat uit twee onderdelen: een wedstrijd waaraan een aantal grafische MBO-opleidingen meedoet en een open wedstrijd voor jongeren onder de 20 jaar uit het hele land.

Meedoen? We vragen de deelnemers een linosnede te maken en deze af te drukken op A5 formaat papier. Het thema van de wedstrijd is ‘promotie’. De linosnede werd in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw namelijk veel gebruikt voor de vormgeving van reclame uitingen. Indienen kan persoonlijk bij het museum of per post naar GRID, Sint Jansstraat 2, 9712 JN Groningen. Je werk moet uiterlijk 15 november aanstaande binnen zijn. Voeg een kaartje bij met je naam, woonplaats, mailadres en geboortedatum.

And the winner is…
De ingezonden werken zijn vanaf 8 november a.s. in GRID te zien. Een jury beoordeelt de werken en de prijsuitreiking vindt plaats op 17 november. De winnende linoleumdrukken worden na de expositie toegevoegd aan de Kunst-expositie bij Museum Het Schip.

De jury bestaat uit Peter Jordens (kleinzoon van Jan G. Jordens, het Ploeglid dat de linosnede in de tekenlessen van het voortgezet onderwijs introduceerde), Tom Thijsse (grafisch kunstenaar), Michiel van Nieuwland (Forbo Flooring Systems), Edith Brouwer en Erik Timmermans (Atelier Open) en Fronique Oosterhof (directeur GRID Grafisch Museum Groningen).

Samenwerking Atelier Open

In 2016 organiseerde GRID samen met Atelier Open Amsterdam met succes de eerste editie van de scholierenwedstijd ‘Ode aan de lino’, gericht op Noord-Nederland. Dit jaar wordt een vervolg aan die samenwerking gegeven met deze expositie en wederom een scholierenwedstrijd. Net als in de voorgaande edities ondersteunt Forbo, fabrikant van Linoleum, dit project.

Meer weten over de lino? Lees hieronder de interviews met de juryleden.

Interview Fronique Oosterhof

Interview Tom Thijsse