The Next Call. H.N. Werkman en de internationale avant-garde.

17 oktober 2015 t/m 17 januari 2016

Met het kunstenaarstijdschrift The Next Call zocht H.N. Werkman (1882-1945) aansluiting bij de kunstzinnige en intellectuele avant-garde die actief was in de grote Europese steden. Een gewaagd experiment! Een geslaagd experiment?

Hendrik Nicolaas Werkman was een actief lid van de in 1918 opgerichte Kunstkring De Ploeg. Hij verzorgde affiches, uitnodigingen en ander drukwerk, deed mee aan tentoonstellingen en toonde zich zeer betrokken bij de werkzaamheden van de andere leden. Hij vond dat de kunstkring zich moest ontrukken aan het provinciale van Groningen en een meer internationale kijk op de wereld van de beeldende kunst moest ontwikkelen. Nadat hij in 1921-1922 het Blad voor Kunst had uitgegeven, besloot Werkman een internationaal kunsttijdschrift te maken, The Next Call.

Werkman was bekend met de avant-gardistische kunsttijdschriften die tijdens het interbellum werden uitgegeven in bijvoorbeeld Berlijn, Parijs, Moskou en Amsterdam. Deze bladen, zoals DaDa,Merz, Zenith en De Stijl, werden gemaakt door intellectuelen, schrijvers, dichters en kunstenaars, die vaak ook nog eens politiek geëngageerd waren. Ze stonden bol van experimenten met literatuur en beeld, dichtkunst en typografie en vormden een heftige reactie op de eigen tijd. De tijdschriften werden door heel Europa verspreid en voorzagen daarmee in de behoefte van kunstenaars en intellectuelen elkaar op internationaal niveau te informeren en inspireren. Met de uitgave van The Next Call zocht Werkman aansluiting bij dit Europese netwerk van vernieuwende kunstenaars en probeerde hij een meer internationale kunstsfeer in Groningen te creëren.

Werkman stond voor een enorme uitdaging. Hij opereerde vanuit provinciestad Groningen, als drukker die zich op het kunstenaarspad had begeven, zonder een uitgebreid netwerk van kunstenaars en intellectuelen en zonder politiek engagement. Werkman liet zich daardoor niet ontmoedigen, ging aan de slag en stuurde exemplaren van The Next Call naar belangrijke kunstenaars en artistieke bewegingen in heel Europa, zoals Theo van Doesburg en El Lissitzky. Of hij slaagde in zijn ambities…

De tentoonstelling The Next Call – H.N. Werkman en de internationale avant-garde belicht de context waarin Werkmans kunstenaarstijdschrift tot stand kwam en onderzoekt de reikwijdte van TheNext Call.

De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het Werkmanjaar 2015.