Studentenlezingen Papier Ontvouwd

De tentoonstelling ‘Papier ontvouwd. Groningers en hun papier’  is mede samengesteld door studenten van de Faculteit Geschiedenis van de RuG. Wilt u delen in hun enthousiasme over het onderwerp? Op zondagmiddag 26 november aanstaande, vanaf 15:30 uur, geven vijf van deze studenten presentaties in hun onderdeel van de tentoonstelling.

Giel Maan vertelt over de functie van watermerken, die sinds de 13e eeuw als handelsmerk werden gebruikt. De VOC had ook in Groningen invloed op het gebruik van papier én van verfijnde Aziatische schrijfwaren. Daarover gaat de presentatie van Frank Birkenholz. Sven Gins wijdt u in de papieren netwerken die studenten onderhielden via zogenaamde Alba amicorum (vriendenboekjes). Sander Ootjers en Frank Smit gaan in op de productie van papier uit respectievelijk lompen en stro. Nu is De Papiermolen een zwemparadijs; vroeger werd in kou, nattigheid en tocht dun schrijfpapier gemaakt. De provincie Groningen staat nog steeds garant voor de productie van strokarton voor verpakkingen, boekenkaften en legpuzzels.

De lezingen zijn gratis bij te wonen (excl. entree tot het museum).